قوانین و مقررات

هنردوستان عزیز لطفا دقت داشته باشید پس از خرید محصول فقط پنج مرتبه و مدت یک سال زمان برای دانلود محصول خریداری شده دارید و پس از یک سال محصول به صورت خودکار غیرقابل دانلود می شود.

ضمنا تمامی محصولات متناسب با قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و تمامی حقوق مادی و معنوی آن محفوظ گردیده است.

از پخش و نشر بدون اجازه آن جدا خودداری فرمایید.

در صورت مشاهده هرگونه از موارد فوق مطابق با قانون با خاطی برخورد می شود.