گل سنگم – gole sangam

10,000 تومان

نام ترانه : گل سنگم

آهنگساز : انوشیروان روحانی

پیانو و تنظیم : شایان تاج بخش

 

شناسه محصول: 1952 دسته:

توضیحات

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

**

هـمـه آهـم همه درم
مـثـل طـوفـان پر گردم

**

هـمـه آهـم همه درم
مـثـل طـوفان پر گردم

**

باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

**

مثل بـارون اگه نـبـاری
خبر از حال من نـداری

**

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم

**

مثل بـارون اگه نـبـاری
خبر از حال من نـداری

**

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

مثل آفـتـاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

**

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

**

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

**

اد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم

**

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم